زائربر خورشیدی در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)


این زائربرها جهت تسهیل در حمل و نفل زائران در حرم امام رضا(ع)مشغول کار هستند.

مدلهای نمونه این زائر بر ها در حرم مطهر با انرژی برق حرکت می کنند و این مسئله باعث شده است که زائربرها زمانی را جهت شارژ اولیه به صورت غیر فعال باشند اما زائربر خورشیدی تنها از طریق انرژی خورشیدی، حمل و نقل زائران را انجام میدهد و در طول روز انرژی مازاد را در باتری هایی که در آن قرار دارد ذخیره میکند به همین علت این وسیله در طول شبانه روز قابل استفاده میباشد.