معرفي سوپر جاذبه A200 و خصوصيات آن

پيشگفتار:

* سوپر آب، ضمن برخورداري از سرعت و ظرفيت بالاي جذب (تا چندصدبرابر وزن خود)به مثابة آب انبارهاي مينياتوري عمل كرده و هنگام نياز ريشه، به راحتي آب در اختيار آن قرار مي دهد.
* سوپر آب، با جذب سريع و حفظ آب، بازدة جذب آب ناشي از بارندگي پراكنده را بالا مي برد.
* سوپر آب، فواصل زماني آبياري را تا بيش از 50% افزايش مي دهد.
* سوپر آب، عملكرد گياه و بازدهي محصول را افزايش مي دهد.*
* سوپر آب، در كاشت نشاء و نهال، تنش هاي رطوبتي را از بين برده و به سازگاري گياه با محيط كمك و تلفات را به شدت كاهش مي دهد.
* سوپر آب، ضمن افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك هاي سبك، به حل مشكل نفوذپذيري خاك هاي سنگين كمك مي كند و از شويش و هدر روي كودهاي شيميايي و آلودگي آب هاي زيرزميني جلوگيري مي نمايد. ضمناً ميزان هوادهي و زهكشي خاك را نيز بهبود مي بخشد.
* سوپر آب، خنثي و كاملا غيرسمّي است.
* سوپر آب، اثر سوء بر خاك ندارد، بسته به نوع خاك و آب، پس از 3 تا 5 سال، بدون ايجاد آلودگي در خاك تخريب مي شود.**
* سوپر آب به علت تغيير حجم مداوم (انبساط بر اثر جذب و انقباض بر اثر رهايش آب) ميزان هوادهي و زهكشي خاك را نيز بهبود مي بخشد.
* سوپر آب، كشت گياه و حفظ آب كود در سطوح شيبدار را امكان پذير مي سازد.
* سوپر آب، از خشك شدن گياه در زمان حمل و نقل جلوگيري مي كند.
* عملكرد سوپر آب، در طرح هاي تحقيقاتي متعددي مورد تاييد قرار گرفته است.
* سوپر آب، در كشاورزي، باغباني، نهالكاري، چمن فضاي سبز گلخانه، بسترهاي كشت قارچ و ... قابل استفاده مي باشد.

آشنايي با سوپر جاذبه A200

مقـدمه

ايران با متوسط بارندگي ساليانه 251 ميلي ليتر، كشوري كم آب و خشك است. كل آب مصرفي در ايران حدود 5/88 ميليارد ليتر در سال است كه 80 ميليارد متر مكعب آن در بخش كشاورزي مصرف مي شود. از اين مقدار 65% آن به علت شيوه هاي غلط و سنتي آبياري به هدر مي رود. در رهگذر اين اتلاف آب، كودهاي شيميايي نيز (به ويژه در خاك هاي شني) بر اثر آبياري غرقابي، به سرعت شويش يافته و موجب آلودگي منابع گرانبهاي آب هاي زيرزميني مي شوند. در اين راستا گزينش رويكردهاي جديد مديريتي در اين زمينه در كشور و بهره گيري صحيح از آن ها مي تواند به كمك كشاورزي بشتابد. يكي از جنبه هاي نوين مديريت در اين زمينه استفاده از هيدروژلهاي سوپرجاذبه A200 مي باشد. پليمرهاي سوپرجاذبه A200 از آنجا كه با جذب سريع آب به ميزان صدها برابر وزن خود به ژلي با دوام تبديل مي شوند، در كشاورزي و باغباني، جنگل كاري فضاي سبز شهري و نيز در كنترل فرسايش خاك و كويرزدايي از جايگاه ويژه اي برخوردارند.

سوپرجاذبه A200

پليمرهاي سوپرجاذبهA200، مواد صد در صد آلي هستند كه قادرند به طريق فيزيكي و شيميايي از ده ها تا هزاران برابر وزن خود آب يا محلول هاي آبي را جذب كنند، بر خلاف موادي چون اسفنج كه جذب آب در آن ها فيزيكي است، جذب شيميايي آب سبب مي شود كه آب به مدت طولاني حتي تحت فشار در داخل اين پليمرها حفظ شود.
اين مواد در اواخر دهة 1950 ميلادي در آمريكا پي نهاده شدند. شروع تحقيقات علمي روي اين مواد در اواخر دهة 1980 ميلادي صورت گرفت و حدود سال 2000 مورد توجه و كاربرد بسياري از كشورهاي مناطق خشك و نيمه خشك نظير آفريقا، آمريكاي جنوبي و نيز در كشورهاي حاشية خليج فارس و به صورت محدودتري در ايران قرار گرفت.
مواد پليمري سوپرجاذبه A200 را تحت نامهاي ديگري نظير هيدروژل، كريستالهاي جاذب آب و ابر جاذب نيز مي شناسند. سوپرجاذبه A200 شامل سه نوع: كاتيوني، آنيوني و خنثي مي باشند كه در كشاورزي نوع آنيوني آن با داشتن بار منفي مورد توجه مي باشد. سوپرجاذبه A200 با دارا بودن قابليت بالاي ظرفيت تبادل كاتيوني قادرند علاوه بر جذب مقادير متنابه آب، كاتيون هاي موثر و مفيد در رشد گياه را در خود جذب نموده و ضمن جلوگيري از هدر رفتن آن ها در موقع لزوم آن ها را در اختيار گياه قرار دهند. پليمرهاي سوپرجاذبه A200 از گروه رزين ها هستند، اين مواد از جنس هيدروكربن بوده و مي توانند صدها برابر وزن خود آب و مايعات آبي را جذب و در خود نگهدارند. سوپرجاذبه A200 دراثر جذب آب متورم مي شوند و پس از تبخير تدريجي آب به حالت اوليه خود باز مي گردند.
جذب آب در اين مواد به صورت شيميايي صورت مي گيرد، بر خلاف مواد اسفنجي كه جذب آب در آن ها فيزيكي است. به همين دليل پليمرها فشار آب را به مدت طولاني تري حفظ مي كنند. با مخلوط كردن اين مواد با خاك آب آبياري به سرعت جذب شده و از هرز رفتن آن جلوگيري مي شود. آب جذب شده به مرور زمان و با سرعتي كاملاً كنترل شده به محيط خشك اطراف نفوذ مي كند، درنتيجه خاك به مدت طولاني و بدون نياز به آبياري مجدد مرطوب مي ماند. جذب سريع آب و حفظ آن بازده جذب ناشي از بارندگي هاي پراكنده را بالا برده و در صورت آبياري خاك فواصل آبياري را نيز افزايش مي دهد. استفاده از سوپر جاذبه A200 در كاشت نشاء و نهال تنش هاي رطوبتي را از بين برده و سازگاري گياهان كاشته شده را با محيط بيشتر مي كند. علاوه بر نگهداري آب سوپر جاذبه A200 به علت تغيير حجم مداوم (انبساط هنگام تورم و انقباض هنگام از دست دادن آب) باعث افزايش ميزان هوا در خاك مي شوند.
هيدروژلهاي سوپر جاذبهA200 اولين و تنها سوپرجاذبه هايي هستند كه در ايران توليد گرديده و داراي گواهي محصول از وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشند. عمر مفيد آن ها بين 5 تا 7 سال در خاك بوده و در نهايت تجزيه گرديده و با آمونيوم، پتاسيم، دي اكسيد كربن و آب تبديل مي شوند. اين محصول قادر است تا 300 برابر وزن خود آب جذب نمايد و به لحاظ كيفيت با نمونه هاي مشابه مرغوب رقابت مي كند.

مزاياي استفاده از سوپر جاذبه A200


1- استفاده بهينه از آب (50 تا 70% صرفه جويي در مصرف آب)
2- استفاده بهينه از كود و سموم شيميايي
3- جلوگيري از تنش هاي ناشي از نوسانات رطوبتي
4- امكان كشت در مناطق بياباني و سطوح شيبدار
5- ايجاد خلل و فرج در خاك به دليل عمل تناوبي جذب و دفع تناوبي جذب و دفع آب كه موجب بهبود تهوية خاك مي شود.
6- بهبود ساختار خاك به دليل افزايش چسبندگي خاك و افزايش بازده گياه
7- افزايش سطح زير كشت زمين هاي كشاورزي و جلوگيري از هدر رفتن آب آبياري
8- كاهش دفعات آبياري و طبعاً كاهش هزينه هاي اجرايي
9- جلوگيري از هدر رفتن تبخير آب از سطح خاك به دليل خاصيت مويينگي كه مانع شور شدن سطح خاك نيز مي شود.
10- جلوگيري از شستشوي كود و مواد غذايي خاك به ويژه در سطوح شيبدار
11- عدم ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي
12- افزايش امكان گسترش ريشه ها و حفظ سلامت آن ها
13- افزايش ميزان فعاليّت و تكثير قارچ هاي ميكوريزا، اين قارچ ها با قرار گرفتن روي ريشه گياهان موجب افزايش جذب املاحي مانند فسفر و تغذيه گياه از آن ها مي شود.

رديف نوع گياه ميزان مصرف
1 چمن (متر مربع) 40-50 گرم
2 سوزني برگان 40-50 گرم
3 اقاقيا 80-100 گرم
4 زبان گنجشك 80-100 گرم
5 زيتون تلخ 80-100 گرم
6 ايلانتوس 80-100 گرم
7 افرا 100-120 گرم
8 چنار 100-120 گرم
9 درختان ميوه با نياز آبي كم 120-150 گرم
10 درختان ميوه با نياز آبي بالا 150-200 گرم
11 پرچين ها (متر طول) 40-50 گرم


فن آوري و نوآوري كريويس سوپر جاذبه A200

* شايسته سازي خاك براي آب و ابقاء مواد غذايي
* فراهم كردن رطوبت پيوسته خاك
* كاهش آبياري مكرر مورد نياز
* گياهان سالم تر و رشد سريع تر و فراوان تر
* رشد گياهان در مناطق بسيار گرم و خشك
* تاثير فراوان در هزينهاثر سوپر جاذبه A200 در رشد ذرت

سوپرجاذبه A200 رشد گياه را به دليل يكنواختي بيشتر شرايط رشد از آغاز جوانه زني گياه تا رسيدن به مرحله رشد افزايش مي دهد.مزاياي سوپر آب A200

* استفاده بهينه از آب (تا 50 درصد صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي)
* استفاده بهينه از كود و سموم شيميايي و پيشگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني
* جلوگيري از تنش هاي ناشي از نوسانات رطوبتي
* امكان كشت در مناطق بياباني و كمك به بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان
* امكان كشت در سطح شيبدار
* پرورش و انتقال نهال با تلفات بسيار اندك
* بسترهاي كشت قارچ، هيدروپونيك و ...

بكارگيري شيوه هاي نوين آبياري

* راهكار؛ بكارگيري شيوه هاي نوين آبياري است. كاربرد هيدروژلهاي سوپر جاذب، جديدترين شيوه آبياري براي مناطق خشك است كه به كمك آن مي توان تا 50% مصرف آب آبياري را كاهش داد و ضمنا از شويش كودهاي محلول در آب و آلودگي آب هاي زيرزميني جلوگيري كرد.
* سوپر جاذب در خاك؛ آب را همراه با كودهاي محلول در آن، جذب كرده و بنا بر تقاضاي ريشه در اختيار آن قرار مي دهد. لذا اين روش به تنهايي و يا در كنار ساير روش هاي نوين آبياري، اگر بر اساس داده هاي پژوهشي و به درستي پياده شود و تداوم يابد، مي تواند ايران را از فجايع خشكسالي و زيست محيطي از يك سو، و از وابستگي شديد غذايي و رهايي از بحران اشتغال از سوي ديگر، برهاند و انقلابي در كشاورزي و اقتصاد ايجاد كند.

A200, A300, A500

* مسئله ؛ ايران كشوري كم آب و خشك است. با وجود اين، بايد ديد چطور قدر آب، اين مايه حيات را مي دانيم. در حالي كه كل آب مصرفي در ايران حدود 86.5ميليارد مترمكعب در سال است كه 80 ميليارد مترمكعب آن در بخش كشاورزي مصرف مي شود، از اين مقدار 65% آن به علت شيوه هاي غلط و سنتي آبياري هدر مي رود! در رهگذر اين اتلاف آب، كودهاي شيميايي نيز (به ويژه در خاك هاي شني) بر اثر آبياري غرقابي، به سرعت شويش يافته و موجب آلودگي منابع گرانبهاي آبهاي زيرزميني مي شوند.
خشكسالي ها و فجايع زيست محيطي، پيامد هدرروي بي رحمانه آب است.

جدول 1- مقادير توصيه شده پليمر سوپرجاذبه A200 براي برخي درختان ميوه

نام درخت درخت/ سوپرجاذبه نام درخت درخت/ سوپرجاذبه
پرتقال 90 بادام 90
هلو 90 سيب 90
گلابي 90 گيلاس 120
آلو 90 گريپ فروت 90
انگور 60 ليمو 210جدول 2- مقادير توصيه شده پليمر سوپرجاذبه A200 براي برخي گياهان مهم زراعي، باغي و صيفي جات.


نام گياه كيلوگرم در هكتار نام گياه كيلوگرم در هكتار
ارزن 9 يونجه 8
خردل 7 آرتيشو 10
يولاف 7 جو 8
پياز 8 لوبيا 10
بادام زميني 10 چغندر 10
نخود 8 كلم بروكلي 10
سيب زميني 10 كلم بروكسل 10
چاودار 7 كلم 10
سور كوم 9 طالبي 15
سويا 15 شبدر 7
اسفناج 10 ذرت 10
كدو 15 پنبه 6
توت فرنگي 10 خيار 15
توتون 10 كتان 7
گوجه فرنگي 15 كاهو 8
هندوانه 15 گندم 7
يام 10    

دستورالعمل نحوه استفاده از سوپرجاذبه A200 در كاشت گياهان

نهالكاري:

روش اول- سوپرجاذبهA200 را با خاكي كه قرار است در محدوده ريشه ريخته شود به خوبي مخلوط نموده و سپس چاله كاشت را با خاك مخلوط شده با سوپرجاذبه A200 پركرده و آبياري غرقابي نماييد.
روش دوم- ابتدا سوپر جاذبه A200 را با 30 تا 50 برابر وزن اوليه اش تبديل به هيدروژل نموده و سپس به روش مرحله اول در چاله كاشت وارد مي كنيد.

درخت كاشته شده:

روش اول- در اطراف درخت 3-5 حفره با عمق مناسب (محدوده ريشه) حفر كرده و سوپرجاذبهA200 را كه ابتدا با 30 برابر وزن خود هيدروژل شده اند را درون حفره ها ريخته و سپس حفره ها را با خاك پر كرده و آبياري مي نمايد.
روش دوم- به وسيله دستگاه توربولنس (اين دستگاه قادر است تا عمق 50 سانتيمتري عمق خاك را به خوبي هوادهي نموده و سپس هيدروژلها را در مجاورت ريشه ها مستقر نمايد) ضمن اينكه همزمان با هوادهي و تزريق سوپرجاذبه A200 امكان تزريق كودها و سمومي تا قطر 6ميليمتر نيز وجود دارد.

چمن كاري:

سوپرجاذبه A200 بايد در عمق 8- 5 سانتيمتري بستر چمن كاري در زير بذر قرار بگيرد. بعد از آن پخش نمودن هيدروژل ها به دست آمده به روش بالا و خاكريزي روي هيدروژل ها تا عمق 5- 8 سانتي متر انجام و سپس كاشت بذر معمول صورت مي پذيرد.

پرچين كاري:

در پرچين كاري نيز بايد تلاش شود تا هيدروژل ها در عمق خاك در محدوده ريشه مستقر شوند. پس هيدروژل هاي ايجاد شده به روش بالا را در نوارهاي كشت پرچين ريخته و سپس بوته ها را در نوار كاشت مي كاريم.

دامنه تاثيرات استفاده از سوپرجاذبه A200

سوپرجاذبه A200 تعداد دفعات آبياري را كاهش مي دهد:
سوپرجاذبه A200 هدررفتن آب و مواد مغذي به دليل كاهش تبخير، كاهش آب های روان سطحي جلوگيري از نفوذ آب به اعماق زمين و خارج شدن از دسترس گياه را به حداقل مي رساند و گياه از تمامي مقدار آب موجود استفاده مي كند. با افزايش كارايي مصرف آب امكان پرورش مقدار بيشتري گياه با آب كمتر قراهم مي شود و همزمان مصرف بهينه كودها و مواد مغذي نيز فراهم مي گردد.
سوپرجاذبه A200 باعث رشد پايدار ريشه گياه مي گردد :
با رشد سريع ريشه امكان جذب بيشتر آب و مواد مغذي نيز توسط گياه فراهم مي شود . در اين شرايط گياه مي تواند شرايط خشك و كم آبي را بدون هيچ گونه آسيب جدي تحمل كند.
سوپرجاذبه A200 ميزان بقاي گياهان جوان را در دوره استقرار، بهبود مي بخشد:
گياهان جوان بسيار حساس بوده و شرايط سخت كم آبي مي تواند موجب كاهش ميزان بقاي آن ها گردد. به دليل ايجاد امكان آب رساني يكنواخت توسط سوپرجاذبه A200 تطابق گياه جوان با محيط بهتر و سريعتر صورت مي گيرد.
سوپرجاذبه A200 حافظ سرمايه گذاري در زمينة توليد و پرورش گياه و تضمين كننده كيفيت محصولات مي باشد:
سوپر جاذبه A200 شرايط مطلوب را براي رشد گياهان فراهم آورده و علاوه بر افزايش كارايي آب و مواد مغذي محلول در آب افزايش تهويه و نفوذپذيري خاك و مخلوهاي گلداني را نيز در پي دارد. با استفاده از سوپرجاذبه A200 امنيت خاطر در سودآور بودن سرمايه گذاري را با توجه به افزايش ميزان برداشت و كيفيت محصولات به دنبال خواهد داشت.
سوپرجاذبه A200 داراي تاثيرات طولاني مدت و پايدار مي باشد:
از ويژگي هاي منحصر به فرد سوپرجاذبه A200 توانايي آبگيري سريع آن در خاك است حتي در شرايطي كه كاملا خشك شده باشد. سوپرجاذبه A200 توانايي جذب و آزادسازي متوالي آب را براي مدت زمان طولاني حفظ كرده و تا 7 سال به طور موثر در خاك باقي مي ماند. سوپرجاذبه A200 هيچ گونه تاثير منفي بر روي محيط زيست و سلامتي انسان ها ندارد.

مشخصات سوپرجاذبه A200

سوپرجاذبه A200 ظرفيت نگهداري آب قابل مصرف گياه را در خاك و مخلوط هاي گلداني افزايش مي دهد. سوپرجاذبه A200 پلي اكريلاميدي ارگانيك با پيوندهاي متقاطع مي باشد كه توانايي نگهداري و حفظ آب و مواد غ ذايي محلول در آب را دارا مي باشد. زمانيكه خاك شروع به خشك شدن مي كند آب و مواد مغذي ذخيره شده در سوپرجاذبه A200 به سمت خاك اطراف ريشه هاي گياه آزاد مي شود. سوپرجاذبه A200 به صورت مخزن آب در كنار ريشه عمل كرده و آب را به طور مداوم و بر اساس نياز در اختيار گياه قرار مي دهد.
راه حلي اقتصادي و سودمند جهت مديريت استفاده از آب

امتيازات استفاده از سوپرجاذبه A200:

* ظرفيت نگهداشت آب را در خاك افزايش مي دهد.
* فواصل دوره هاي آبياري را تا 2 برابر افزايش مي دهد.
* از آبشويي مواد مغذي و فرسايش آن جلوگيري مي كند.
* هزينه هاي مربوط به نگهداري آبياري و نيروي انساني را كاهش مي دهد.
* ميزان بقاي درختان و درختچه هاي تازه كاشته شده را تا 98% افزايش مي دهد.
* باعث افزايش توليد محصول و بهبود كيفيت رشد گياه مي شود.
* امكان رشد گياه در شرايط اقليمي بسيار گرم و خشك را فراهم مي سازد.

موارد مصرف سوپرجاذبه A200

1- باغباني و كشاورزي
2- احياء جنگل ها
3- احياء و عمران ارضي
4- پرورش گياهان گلخانه اي
5- حمل و نقل و نگهداري گياهان فضاهاي سبز و منظرسازي
6- چمن هاي ورزشي و زمين هاي گلف
7- بيابان زدايي
گرانولهاي ريز سوپرجاذبه A200 به محض تماس با آب متورم شده به ماده اي ژله اي تبديل مي شوند كه توانايي ذخيره آب و مواد مغذي محلول در آب را دارا مي باشند. بدين ترتيب آب و مواد مغذي محلول در آب به صورت كامل و يكنواخت در اختيار گياه خواهد بود. يك كيلوگرم سوپرجاذبه A200 توانايي جذب و نگهداري حداقل 150 ليتر آب را داراست. ريشه ها مستقيما به سمت ذرات ژله اي سوپرجاذبه رشد كرده و آب و مواد مغذي لازم را دريافت مي كند.

مزاياي سوپر جاذبه A200

* سوپر آب، ضمن برخورداري از سرعت و ظرفيت زياد جذب (تا چندصد برابر وزن خود)
* به مثابة آب انبارهاي مينياتوري عمل كرده و هنگام نياز ريشه، به راحتي آب در اختيار آن قرار مي دهد.
* سوپر آب، با جذب سريع و حفظ اب، بازدة جذب آب ناشي از بارندگي پراكنده را بالا مي برد.
* سوپر آب، فواصل زماني آبياري را تا بيش از 50% افزايش مي دهد.
* سوپر آب، عملكرد گياه و يازدهي محصول را افزايش مي دهد.
* سوپر آب، در كاشت نشاء و نهال، تانش هاي رطوبتي را از اين برده و به سازگاري گياه با محيط كمك مي كند و تلفات را به شدت كاهش مي دهد.
* سوپر آب، ضمن افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك هاي سبك، به حل مشكل نفوذپذيري خاك هاي سنگين كمك مي كند و از شويش و هدرروي كودهاي شيميايي و آلودگي آب هاي زير زميني جلوگيري مي نمايد. ضمناً ميزان هوادهي و زهكشي خاك را نيز بهبود مي بخشد.
* سوپرآب، خنثي و كا ملا غيرسمي است.
* سوپرآب، اثر سوء بر خاك ندارد. بسته به نوع خاك و آب، پس از 3 تا 5 سال، بدون ايجاد آلودگي در خاك تخريب مي شود.
* سوپر آب، به علت تغيير حجم مداوم (انبساط بر اثر جذب آب، و انقباض بر اثر رهايش آب) ميزان هوادهي و زهكشي خاك را نيز بهبود مي بخشد.
* سوپر آب، كشت در مناطق گرم و خشك و بياباني را ممكن مي سازد.
* سوپر آب، كشت گياه و حفظ آب و كود در سطوح شيبدار را امكان پذير مي سازد.
* سوپر آب، براي جلوگيري از خشك شدن در زمان حمل و نقل گياه مفيد است.
* عملكرد سوپر آب، در طرح هاي تحقيقاتي متعدد مورد تاييد قرار گرفته است.
* سوپر آب، در كشاورزي، باغباني، نهالكاري، چمن، فضاي سبز، گلخانه، بسترهاي كشت قارچ و... قابل استفاده است.