پمپ آب بادیاز این دستگاه بدون استفاده از سوخت ویا انرژی برق فقط با کمک نیروی دائمی خدادادی و مجانی باد در همه جا از چاههای تا عمق چهل و چهار متر بهترین کیفیت آب در محل را برای مصارف دائمی و همیشگی تامین نمایید .

دبی متوسط بر حسب شرایط عمومی جغرافیایی
شماره پمپ 1 2 3 4
عمق چاه متر 5/5-10/5 11/5-17 19-26 31-44
میزان آب دهی در شبانه روز به لیتر

22265-46372

13612-20610

8055-11587

3937-6525مشخصات فنی
وزن جعبه دنده 66کیلوگرم
وزن دکل 145 کیلوگرم
وزن پروانه 40 کیلوگرم
قطرپروانه 240سانتیمترمعادل 8فوت


امتیاز و ویژگیهای پمپ آب بادی


• امکان استفاده در هر مکان ، بویژهمناطق دور افتاده که رفت و امد به آنجا مشکل باشد
• عدم نیاز به برق
• استفاده از نعمت مجانی نیروی باد
• حرکت روان تلمبه با کمترین سرعت باد (نسیم)
• تغییر جهت به سمت باد توسط سکان
• امکان انتقال آب تا ارتفاع 5 متر به بالاتر از سطح زمین
• کمترین نیاز به تعمیر ونگهداری
• تعمیر آسان در صورت نیاز
• طول عمر دستگاه بیش از یک نسل (سی سال )
• قیمت ارزان در مقایسه با نمونه خارجی
• عدم نیاز ارزی
• ایجاد زمینه استقلال و قطع وابستگی

کاربردهای پمپ آب بادی


• امکان آبیاری به روش قطره ای
• تامین آب برای عشایر محترم در محل
• آبیاری برای مزارع کشت برنج
• آبیاری برای کشت باغات پسته
• تامین آب برای پارکها ،باغهای کنار دریاها
• تامین آب برای پرورش گل
• تامین آب و امکان توسعه جنگل در کنار رودخانه ها
• تامین آب برای استخر پرورش ماهی و میگو
• هوادهی بداخل حوضچه یا استخرهای پرورشماهی و میگو
• تامین آب برای دام در محل و جلوگیری از اتلاف انرژی و کم شدن وزن دام در کوچ روزمره
• تامین آب برای آبشخور حیوانات در پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده