استخراج آب از اعماق زمین توسط پمپ آب خورشیدیتولیداولین زائربر خورشیدی در حرم مطهر امام رضا (ع)تولید سمپاش دو منظوره خورشیدیایران جزو 4 کشور دارنده انرژی خورشیدی در جهان می شوداستفاده از انرژی های خورشیدی در سرویس های بهداشتی سطح منطقه دو تهرانتصمیم لیبی برای ساخت 2 نیروگاه انرژی خورشیدی در آینده نزدیکجمع آوری انرژی خورشیدی با الهام از گلهاانرژی خورشید به کمک تصفیه آب روستاهای قشم می آیدبرخورداری عشایر کرمان از انرژی خورشیدی