دستگاه دفع حشرات و حیوانات موذیدستگاه مغناطیسی دارای سیستم ماوراء صوت جهت دفع کردن مار-موش-گورکن-مارمولک و دیگر حشرات موذی در مزارع و سطح باغات گلخانه ها انبارهای مواد غذایی انبارهای خوراک دام و طیور که این دستگاه دارای بردی به میزان 6000 متر مربع میباشد محل اثر دستگاه برروی سیستم شنوایی و عصبی حیوانات موذی میباشد که موجب درد و ناراحتی در این گونه حیوانات میگردد و با فشارهای مختلف برحسب مدل دستگاه (دسی بل) موشها و حشرات مجبور به ترک محل میگردند شایان ذکر است که این صدا خارج از محدوده شنوایی انسانها است و عملکرد این دستگاه هیچگونه اثری بر روی دستگاههای صوتی و تصویری ندارد.
این دستگاهها بر دو نوع میباشد : دیجیتال و معمولی

دستگاههای زیر از این قبیل میباشد:

آبدزدک دورکن
آلتراسونيك پستلر پلر
دستگاه دور کننده موش . کبوتر و حشرات
دستگاه فراری دادن خوک وگراز
دستگاه فراری دهنده پرنده سونیک
دورکننده انواع موش و سوسک التراسونیک
دورکننده موجودات موذی
فراری دهنده موش و حشرات التراسونیک
فرای دهنده پرندگان موذی همراه با فلش