دستگاه جوش پرتابل ركتيفاير


SPM Electra

1- مصرف برق دستگاه در حداكثر ميزان كمتر از2000 وات می باشد
2- كار دستگاه بابرق تك فاز
3- نوسان برق ندارد
4- وزن دستگاه 5 كيلوگرم
5- كنترل دستگاه با ولوم
6- جوش دستگاه نرم مي باشد (DC)
7- دستگاه قابليت جوشكاري وبرشكاري تا 300 آمپر را دارا مي باشد
8- در زمان اتصال كوتاه جريان در سيستم به طور خودكار قطع وبه محض جدا شدن الكترود از آهن وصل مي شود
9- هنگامي كه دماي دستگاه به 80 درجه برسد براي جلوگيري از آسيب احتمالي سيستم به طور خودكار خاموش وچراغ قرمز روشن مي شود و بعد از حدود 30 ثانیه چراغ سبز روشن و دستگاه آماده كار است
10 - مصرف برق دستگاه از زمان برقراري اتصال بين الكترود وآهن شروع مي شود .

توجه : دستگاه برق ذخيره حدود 400 ولت دارد از باز كردن قاب دستگاه جددا خودداري فرماييد.