آب شیرین کن خورشیدی
آب شرب مانند هوای پاک از ملزومات حیاتی انسان است. بیش از یک میلیارد نفر از 6 میلیارد جمعیت انسانی درکره زمین به آب شرب مناسب دسترسی ندارند. 5/2 میلیارد نفر (بیشتر از یک سوم جمعیت جهان) نیز دسترسی به آب تصفیه‏شده کافی ندارند. همه ساله به دلیل آلودگی ها و بیماری های ناشی از آب غیر بهداشتی در حدود 6 میلیون کودک جان خود را از دست می دهند. از کل سطح کره زمین، 70% با آب پوشیده شده است. اما بیشتر این آب ها، شامل دریاها و آب شور می باشد، آب شیرین تنها 3% سطح زمین را در برمی گیرد که بیشتر آن در مناطق یخ زده و یخهای قطبی واقع است.
انسان ها آب شیرین موردنیاز خود را از رودخانه ها، دریاچه ها و یا منابع زیرزمینی تامین می نمایند. این منابع حدود 1% آب های در دسترس کره زمین می باشد. زندگی 6 میلیارد نفر وابسته به این منابع بوده و امروزه سهم قابل توجهی از جمعیت جهان با کمبود آب مواجه اند.
در حال حاضر 31 کشور (نظیر چین، هند، کنیا، اتیوپی، نیجریه و پرو) که جمعیتی بالغ بر 8/2 میلیارد نفر را در برمی‏گیرند، با مساله کمبود آب روبرو است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و ثابت بودن منابع آب یا حتی کاهش آنها می‏توان نتیجه گرفت معضل کمبود آب به مشکلی بسیار خطرناک تبدیل شده است. در نتیجه، باید راه کار های جدید و مطمئنی برای حفظ منابع آبی از طریق تصفیه آب های دردسترس، در پیش گرفته شود.
در این راستا و بدلیل قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران در منطقه نیمه خشک و بیابانی و کمبود آب در مناطق مختلف کشور و نیاز به تصفیه ی آبهای شور و دارای املاح شرکت سبز پیشگان مرو دستگاه تصفیه و آب شیرین کنی را طراحی کرده است تا بتوان در هر کجا جهت تصفیه اب از این سیستم استفاده گردد.
شایان ذکر است این دستگاه انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین می نماید.
طراحی این سیستم کاملاً بومی و توسط این شرکت انجام گرفته است.